Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 05 2015

2368 94ad
Reposted fromnacpanaa nacpanaa

- Na czym ta intymność polega?
- Na tym, że dopuszczasz drugiego człowieka do najtrudniejszych w tobie rzeczy. Nie wstydzisz się być przy nim, kiedy nie jesteś w formie. Kiedy jesteś 'nago psychicznie'. Kiedy jesteś gorszą wersją samego siebie, której się nikomu nie pokazuje. I masz kogoś, komu nie boisz się tego pokazać. Wiesz, że ta osoba tego nie obśmieje, nie wyszydzi, nie użyje przeciwko tobie. Jest w stanie być obok.

— Cezary Kosiński
Reposted fromyourtitle yourtitle viacytaty cytaty
jedną z najgłupszych decyzji jaką mogłam podjąć było czekanie na Ciebie... i wiesz co? zadecydowałam. będę czekać, więc proszę ogarnij się i pokaż, że warto.
— chyba wciąż zakochana po uszy ;_; km
7048 c89d 500
Reposted fromoblivions oblivions viaverybigsad verybigsad
Weź mnie za rękę i zaprowadź na krawędź
I stój tam ze mną, aż się zmęczę i spadnę.
— Pezet
3867 9a19
Reposted frommental-cat mental-cat viasmutnazupa smutnazupa

"-Co pan robi od rana do wieczora?
-Znoszę siebie."

- Emil Cioran
Reposted fromkarahippie karahippie viaverybigsad verybigsad
2754 ddb8
0548 f1b2 500
mieć się dla kogo umalować jest prawie tak samo ważne, jak mieć dokąd pójść.
— m. łoziński / reisefieber
  Bardzo wtedy tęskniłem, ale najgorsze było udawanie, że nie tęsknię.
— Janusz Leon Wiśniewski - Arytmia uczuć
Reposted fromIriss Iriss viaverybigsad verybigsad
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl