Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 19 2017

0015 f618
7587 859e 500

ms-ss:

fuckery-inc:

YOOO

This should be in a museum somewhere

Brakuje nam słów, ponieważ ich pula jest tak ogromna i mamy tak wiele do stracenia. Boimy się powidzieć za dużo lub źle. Prawda jest taka, że jedyne co możemy powiedzieć źle, to nie powiedzieć nic. 
— Grey's Anatomy 13x16
Reposted frommyslodsiewnia myslodsiewnia viacytaty cytaty

March 10 2017

5583 8129
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
6169 78f4 500
Reposted fromAng3ll Ang3ll viasweetnothingg sweetnothingg
-Prawdę mówiąc, nie chcę od ciebie odchodzić - powiedziała po chwili.
- To nie odchodź
- Ale z Tobą do niczego nie dojdę.
— Haruki Murakami - Przygoda z owcą
Reposted frompieprzycto pieprzycto viasweetnothingg sweetnothingg
(...) Jesteś człowiekiem szczęśliwym, który bywa smutny czy smutnym, który bywa szczęśliwy?(...) ~ S.Silverstein
— no właśnie...
6440 6e89 500
Reposted fromcheersbaby cheersbaby viasweetnothingg sweetnothingg
3711 6aa8 500
Reposted fromnikotyna nikotyna viasweetnothingg sweetnothingg
Zawsze chyba chciałam być kimś innym, niż byłam, wydawało mi się, że jestem jakaś taka niekompatybilna ze światem, ciągle nie na miejscu. 
— Edyta Bartosiewicz
Reposted frommefir mefir viasweetnothingg sweetnothingg
2230 da0e 500

chaosely:

overthinked:

ig @isisilvach

 

3484 0379 500

scr33ncaps:

The Diary of a Teenage Girl - Marielle Heller (2015)

3039 6f9a
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...